Praktijk voor Natuurlijke Geneeswijzen

Privacy statement

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens

Met het invullen van het contactformulier verstrekt u uw naam, e-mailadres en bericht. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend om u een e-mail terug te sturen om uw vraag te beantwoorden.

Wanneer u in mijn praktijk in behandeling bent is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat een dossier wordt aangemaakt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, relevante gegevens zoals uw thuis- en werksituatie, eventueel opgevraagde gegevens bij bijvoorbeeld uw huisarts (uiteraard na overleg en met uw toestemming). Daarnaast registreer ik gegevens om contact met u op te kunnen nemen en wat vereist is voor uw declaraties voor uw zorgverzekering.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim en als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Alleen met uw expliciete toestemming verstrek ik persoonsgegevens aan derden. Bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere zorgverlener of bij waarneming (tijdens mijn afwezigheid). Ook zijn er maatregelen genomen om uw gegevens veilig te bewaren. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke en fiscale termijnen.

Uw toestemming

In het eerste consult vraag ik uw expliciete toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens in zien, corrigeren of laten verwijderen. U heeft recht op overdracht als u bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener gaat. U kunt een klacht indienen bij de regionale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u vindt dat niet op de juiste manier wordt om gegaan met uw gegevens. Ook kunt u de verleende toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

Vragen en contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en rechten neem gerust contact met mij op (info AT sandradewijn DOT nl).